Επικοινωνία

Ινσττιτούτο Εκπαιδευτικής Πρωτοπορίας (ILI), Πανεπιστήμιο Friedrich-Alexander Erlangen Nuernberg

Stimmuli For Social Change

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ

Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας