Εταίροι

Γερμανία

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πρωτοπορίας (ILI) είναι το κέντρο ψηφιακής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Friedrich-Alexander Erlangen Nuernberg (FAU) και, ως ερευνητικό ινστιτούτο είναι μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής. Μια ομάδα περίπου 30 επιστημόνων από διαφορετικές ειδικότητες από τους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών και των επιστημών τεχνολογίας, ερευνούν και εξελίσσουν την ψηφιακή εκπαίδευση, από τη σχολική μέχρι την τρίτη ηλικία. Στηρίζοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο απο Ευρωπαίους και διεθνείς συνεργάτες, το ILI πραγματοποιεί σχετικά έργα και προσφέρει υπηρεσίες, συμβουλευτική και καθοδήγηση.

Ελλάδα

H STIMMULI είναι ένας οργανισμός έρευνας και κοινωνικής καινοτομίας που ασχολείται με έργα που εστιάζουν στον κοινωνικό αντίκτυπο. Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε νέες προσεγγίσεις, καινοτόμα έργα, αποτελεσματικές πρακτικές και εργαλεία για την ενίσχυση της κοινωνικής καινοτομίας. Οι δραστηριότητες μας στοχεύουν στην αξιοποίηση της δύναμης της συνεργασίας μεταξύ σχολείων, πανεπιστημίων, οργανισμών, κοινωνικών επιχειρήσεων, εταιρειών και κυβερνήσεων, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση επιτακτικών κοινωνικών προκλήσεων. Το όραμά μας είναι να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους να γίνουν ισχυροί καταλύτες για κοινωνικές αλλαγές. Για να το πετύχουμε αυτό, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα ενδυνάμωσης που καλλιεργούν αλλαγές στη στάση, εισάγουν επιχειρηματική σκέψη και προωθούν νέες συμπεριφορές για έναν καλύτερο και πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Κύπρος

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation - CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματα του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνής οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

Κύπρος

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους του φοιτητές το 1992. Ιδρύθηκε ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες πνευματικές ανάγκες του κυπριακού λαού ενώ βρίσκεται σε θέση να εκπληρώσει τις πολυάριθμες φιλοδοξίες της χώρας. Το Πανεπιστήμιο είναι μια δυναμική κοινότητα ερευνητών που ασχολούνται με τη δημιουργία και διάδοση της γνώσης. Παρά τη σύντομη ιστορία του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει κερδίσει το σεβασμό της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και την εκτίμηση της κυπριακής κοινωνίας. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ως στόχο να καθιερωθεί ως ένας Πρωτοπόρος Ερευνητικός Οργανισμός για την επίτευξη Διεθνούς Επιστημονικής Αναγνώρισης στην Ευρωπαϊκή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προσφέροντας Ανταγωνιστικά Προγράμματα και να γίνει Κέντρο Αριστείας στην ευρύτερη Ευρωμεσογειακή Περιοχή. Οι κύριοι στόχοι του Πανεπιστημίου είναι διπλοί: η προώθηση της γνώσης και της εκπαίδευσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, καθώς και η ενίσχυση της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου. Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών: Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά τμήματα της Κύπρου με περίπου από 400 προπτυχιακούς, 50 πτυχιούχους και 12 διδακτορικούς φοιτητές. Προσφέρει ακαδημαϊκά προγράμματα στους τομείς της Κοινωνιολογίας, των Πολιτικών Επιστημών και της Δημοσιογραφίας. Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών είναι μια δυναμική και δημιουργική ακαδημαϊκή κοινότητα 16 μελών Διδακτικού Προσωπικού, 15 Επίκουρών καθηγητών και αρκετών ερευνητικών συνεργατών. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα:
• Εκτελεί τρία δημοφιλή προπτυχιακά προγράμματα στις Πολιτικές Επιστήμες (από το 1996), την Κοινωνιολογία (από το 1997) και στη Δημοσιογραφία (από το 2012), καθλως και μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Πολιτικές Επιστήμες (από το 2012) και δύο διδακτορικά προγράμματα στις Πολιτικές Επιστήμες και την Κοινωνιολογία (από το 1999).
• Διευθύνει το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, προσφέροντας την ευκαιρία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να αποκτήσουν πρακτική άσκηση σε σημαντικούς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.
• Διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά προγράμματα Erasmus που στέλνει και φιλοξενεί δεκάδες φοιτητές μέσω ενός καθιερωμένου δικτύου περισσότερων από 50 πανεπιστημίων.
• Συμμετέχει σε διαπανεπιστημονικά ευρωπαϊκά προγράμματα και διοργανώνει διεθνές θερινό σχολείο
• Διαθέτει διεθνή Ακαδημαικό Προσωπικό που αναλαμβάνει και δημοσιεύει έρευνα υψηλής ποιότητας και υπηρετεί σε συντακτικές επιτροπές και σε συντακτικές ομάδες γνωστών διεθνών περιοδικών.
• Έχει Ακαδημαικό Προσωπικό που συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες κοινωνικής προβολής στην Κύπρο, στη χάραξη πολιτικής σε διάφορους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και προσφέρει τεχνογνωσία σε διάφορα φόρα.

Κροατία

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ ιδρύθηκε το 1920. Ως εκ τούτου, εκπροσωπεί το παλαιότερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις οικονομικές επιστήμες και την επιχειρηματικότητα στη Δημοκρατία της Κροατίας, αλλά και σε ευρύτερο διεθνές πλαίσιο. Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Επιχειρηματικότητας είναι ένα από τα 31 τμήματα του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ, το οποίο ιδρύθηκε το 1669 και τοποθετείτε ανάμεσα στα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Με βάση τα αποτελέσματα των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δραστηριοτήτων της, τον αριθμό των σημερινών φοιτητών και των απόφειτων μελών της, και τις βραβευμένες διεθνείς πιστοποιήσεις, η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ αναγνωρίζεται ως ο κορυφαίος και μεγαλύτερος θεσμός οικονομικής και επιχειρηματικής εκπαίδευσης στη Δημοκρατία της Κροατίας και στην ευρύτερη περιοχή. Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Επιχειρηματικότητας στο Ζάγκρεμπ παρέχει προγράμματα σπουδών σε όλα τα επίπεδα: τόσο προπτυχιακό, καθώς και μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Επιχειρηματικότητας του Ζάγκρεμπ είναι εγγεγραμμένοι σήμερα περισσότεροι από 8.500 φοιτητές σε όλα τα επίπεδα σπουδών, ενώ κάθε χρόνο περίπου 1.500 φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε διάφορα προγράμματα σπουδών. Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Επιχειρηματικότητας του Ζάγκρεμπ διοργανώνει και φιλοξενεί πολλά επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια και δημοσιεύει τακτικά έξι διεθνή επιστημονικά περιοδικά στον τομέα των οικονομικών και της επιχειρηματικότητας, τα περισσότερα από τα οποία είναι υπό μορφή δεικτών σε κορυφαίες διεθνής βάσεις δεδομένων παραπομπής (π.χ. WoS και Scopus). Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Επιχειρηματικότητας του Ζάγκρεμπ είναι ένα σημαντικό συμβουλευτικό όργανο του οικονομικού συστήματος της Δημοκρατίας της Κροατίας, ενώ οι καθηγητές της, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, επηρεάζουν τη χάραξη οικονομικής πολιτικής όχι μόνο στην Κροατία αλλά και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Επιχειρηματικότητας του Ζάγκρεμπ είναι κάτοχος δύο διεθνών διαπιστεύσεων, της πιστοποίησης AACSB Επιχειρηματικότητας στο επίπεδο ιδρύματος και της πιστοποίησης EPAS για το πανεπιστημιακό Πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Επιχειρηματικότητας στα Αγγλικά.

Ισπανία

Περιγραφή: Το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης ιδρύθηκε το 1450 και αποτελεί ηγετικό κέντρο εκπαίδευσης, επιστήμης και κριτικής σκέψης από τότε. Η ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνάς του Πανεπιστημίου, που έχουν κερδίσει την αναγνώριση τόσο εντός όσο και εκτός Ισπανίας, συμπληρώνουν τη δέσμευση του να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας και της χώρας, και συνδυάζεται με έναν αποδεδειγμένα δυναμικό, εποικοδομητικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα που διαπερνά τις καθημερινές δραστηριότητες του ιδρύματος. Η ζήτηση από υποψήφιους φοιτητές υπερβαίνει σταθερά την προσφορά θέσεων, με περισσότερους από 64.000 φοιτητές να εγγράφονται κάθε χρόνο σε μία από τις έξι πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου. Προσφέρεται μια ευρεία επιλογή μαθημάτων, που καλύπτουν τους πολλούς κλάδους που συνθέτουν τους κύριους κλάδους μάθησης: ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες υγείας, κοινωνικές επιστήμες, πειραματικές επιστήμες και μηχανική. Όσον αφορά τη διεθνή έρευνα, το Πανεπιστήμιο έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής χρηματοδότηση συνολικού ύψους άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ για 61 ερευνητικά προγράμματα από το πρόγραμμα «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εν τω μεταξύ, το HUBc, μια πανεπιστημιούπολη διεθνούς αριστείας, έχει λάβει την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία στην τελική έκθεση αξιολόγησης του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τα εν λόγω επιτεύγματα, σε συνεργασία με την ενεργό συμμετοχή σε δίκτυα όπως ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων Έρευνας, η διοργάνωση και φιλοξενία του τρίτου Αραβο-Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η δημιουργία μιας Ιβηροαμερικανικής Πανεπιστημιακής Ένωσης, συμπληρώνουν και ενισχύουν τις θεσμικές πολιτικές του Πανεπιστημίου για την έρευνα, τη ποιότητα διδασκαλίας, τη διεθνοποίηση και τη μεταφορά της γνώσης στην κοινωνία. Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων άνοιξε το δρόμο για το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης να διατηρήσει τη θέση του μεταξύ των πανεπιστημίων της Ισπανίας στις σημαντικές διεθνείς κατατάξεις. Η Σχολή Εκπαίδευσης, η οποία επιβλέπει την προετοιμασία εκπαιδευτικών και ειδικών στην εκπαιδευτική κατάρτιση αναπτύσσει έρευνα και διδασκαλία σε συγκεκριμένους τομείς της γνώσης, όπως η εκπαιδευτική οργάνωση, η θεωρία και η ιστορία της εκπαίδευσης, η κοινωνική εργασία και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Το 2017 η Παγκόσμια Πανεπιστημιακή Κατάταξη QS κατάταξε τη Σχολή Εκπαίδευσης στην 49η θέση.

Ελλάδα

Περιγραφή: Το όραμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι να παρέχει άριστη εκπαίδευση, να αναδύξει την πρόοδο της επιστήμης στο ευρύτερο φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών και των τεχνών, καθώς και σε μια ευρύτερη έννοια να προωθήσει την εκπαίδευση και τον πολιτισμό μέσω της επιδίωξης αριστείας με τρόπους κοινωνικά ευαίσθητους και χωρίς αποκλεισμούς. Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τονίζουν: 1) την παροχή άριστης εκπαίδευσης και την πρόοδο της έρευνας και του πολιτισμού, 2) την προώθηση κάθε είδους συνεργασίας που συμβάλλει στην επίτευξη της αποστολής και του οράματος του Πανεπιστημίου με ιδρύματα και οργανισμούς που επιδεικνύουν αξιοσημείωτη αριστεία στους τομείς τους, 3) να καθιερωθεί ως τόπος έλξης για τους καλύτερους υποψήφιους φοιτητές και τους πιο διακεκριμένους καθηγητές, 4) τη συνεχής αξιοποίηση των δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας για την προώθηση των συμβατικών μεθόδων μάθησης και την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας, 5) την εντατικοποίηση των προσπαθειών όλων των μελών του για μεγαλύτερη διαφάνεια και διεθνή συνεργασία στον τομέα των μελετών και της έρευνας, 6) τη διάκριση των φοιτητών του σε διεθνείς διαγωνισμούς και επιστημονικές εκδηλώσεις, 7) την αναγνώριση των αποφοίτων του σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο εντός της χώρας και στο εξωτερικό, 8) τη διεθνή ακαδημαϊκή διάκριση και βελτίωση της θέσης κατάταξης του Πανεπιστημίου στους σχετικούς διεθνείς καταλόγους κατάταξης και 9) την προώθηση, δημοσιότητα και αξιοποίηση των επιτευγμάτων και των εργασιών που εκτελούνται σε Πανεπιστήμιακο (σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό, αναπτυξιακό, κοινωνικό, πολιτιστικό επίπεδο) μαζί με τη σχετική διάδοση στην εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία, την κοινωνία και το κράτος, με σκοπό την προώθηση μιας πολιτικής ανοικτής πρόσβασης και την ανάδειξη της σημαντικής και πολυδιάστατης συμβολής του Πανεπιστημίου.