Σχετικά με το πρόγραμμα

Καλωσόρισες στο

BUFSIE

BUFSIE: Χτίζοντας τα Πανεπιστήμια του Μέλλοντος μέσω της Εκπαίδευση για την Κοινωνική Καινοτομία (Social Innovation Education) είναι ένα έργο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το οποίο διαρκεί από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Μάιο του 2023.

Το έργο BUFSIE στοχεύει στην αναβάθμιση του παιδαγωγικού μοντέλου ‘Εκπαίδευσης για την Κοινωνική Καινοτομία (Social Innovation Education – SIE)’ και στην μεταφορά του στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το έργο φιλοδοξεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν αυτό το παιδαγωγικό μοντέλο στις παιδαγωγικές πρακτικές τους, καθώς και να ενδυναμώσει τους φοιτητές με ένα συνδυασμό κοινωνικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Η πρόκληση του έργου είναι να ενσωματώσει επιτυχώς την Εκπαίδευση στην Κοινωνική Καινοτομία στην Ανώτατη Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στα προγράμματα σπουδών, καθώς και να εμπλουτίσει τα υφιστάμενα προγράμματα των Πανεπιστημίων.

Στόχοι

Ενίσχυση της απασχολησιµότητας και νέων επαγγελματικών διαδρομών παρέχοντας εγκάρσιες δεξιότητες και ευκαιρίες μάθησης κοινωνικής καινοτομίας στους φοιτητές

Υπέρβαση πέρα από την απλή διδασκαλία επιχειρηματικών ικανοτήτων και βελτίωση των πρακτικών δεξιοτήτων των φοιτητών σε οποιοδήποτε πεδίο δραστηριότητας και ακαδημαϊκό κλάδο

Βελτίωση της επαγγελματικής ανάπτυξης των ακαδημαικών εκπαιδευτικών

Προώθηση νέων τρόπων αποτελεσματικής σύμπραξης μεταξύ πανεπιστημίων-επιχειρήσεων-κοινότητας και δημιουργία βιώσιμων συνεργασιών για την ενσωμάτωση τέτοιων συμπράξεων σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Βελτίωση της εκπαίδευσης ενσωματώνοντας βιωματικές, συμμετοχικές και διδακτικές πρακτικές που είναι επικεντρωμένες στους φοιτητές, όπου η ενεργός και πρακτική συμβολή των φοιτητών είναι καθοριστικής σημασίας

Αποτελέσματα

A1

Πλαίσιο BUFSIE για την ενσωμάτωση του SIE στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

A2

Εργαλειοθήκη Αξιοποίησης BUFSIE

A3

Συνδιαστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης BUFSIE

A4

Σοβαρό παιχνίδι BUFSIE ώς εισαγωγή στο SIE

Σε ποιους απευθύνεται το έργο

Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και καθηγητές Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των κλάδων και αντικειμένων

Φοιτητές Πανεπιστημίου (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς)

Κοινωνικοί και καινοτόμοι επιχειρηματίες και μέλη της κοινότητας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και ακαδημαϊκοί φορείς (τοπικοί, περιφερειακοί, εθνικοί, κοινοτικοί) που εργάζονται στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης πολιτότητας