MOOC

Upute za registraciju

Korak 1
  1. Adresa ILI MOOC Platforme je

  2. https://mooc.ili.eu/
  3. Tamo možete kliknuti na gumb OR REGISTER

Korak 2

Dobit ćete obrazac za registraciju.

Ispunite ga, prihvatite uvjete i odredbe i kliknite na Registriraj se (REGISTER).

 

Korak 3
  1. Primit ćete e-mail, te nakon što potvrdite svoju adresu, možete kliknuti na FAU logo za odlazak na glavnu stranicu (prva slika) i ovaj put, umjesto na gumb OR REGISTER, kliknite na LOGIN.
  2. Na stranici za prijavu koristite korisničko ime i lozinku koje ste odabrali u obrascu za registraciju.
  3. Nakon što kliknete na Prijava (Login), bit ćete prijavljeni na platformu.

Korak 4

Sada glavna stranica izgleda ovako, pa da biste otišli na kolegij, možete kliknuti na Prikaži sve kolegije (View all courses (ili lijevi Izbornik (Menu), te klik na kolegij),

Korak 5

Pri izboru kolegija kliknite na BUFSIE MOOC.

Korak 6

Ovo je ekran za pridruživanje kolegiju; samo trebate prihvatiti informacije o podacima i kliknuti na Pridruži se.

Korak 7

Odaberite jezik kako biste pristupili sadržaju kolegija.

Korak 8

Uživajte u učenju kroz BUFSIE MOOC!