O nama

Dobrodošli u

BUFSIE

Izgradnja sveučilišta budućnosti edukacijom o društvenim inovacijama je Erasmus+ K2 projekt koji traje od prosinca 2020. do svibnja 2023. godine.

Cilj projekta BUFSIE je razviti novu obrazovnu pedagogiju edukacije o društvenim inovacijama (SIE) i prenijeti je na razinu visokog obrazovanja. Teži pomoći pedagozima da čvrsto ugrade SIE u svoju kulturu i nastavnu praksu, kao i poboljšati studente kombinacijom društvenih, poduzetničkih i aktivnih građanskih kompetencija. Izazov projekta je inkorporiranje edukacije o društvenim inovacijama (SIE) u visoko obrazovanje. Stoga se sve više mora pristupiti obrazovnom sektoru s ciljem ugradnje SIE u njihove kurikulume i pokušati na taj način obogatiti njihove postojeće programe.

Ciljevi

Povećati zapošljivost i nove profesionalne putove pružanjem transverzalnih vještina i prilika za učenje društvenih inovacija studentima

Ići dalje od podučavanja poduzetničkih kompetencija, te opremiti i unaprijediti praktične vještine studenata neovisno o području aktivnosti i akademskoj disciplini

Poboljšati profesionalni razvoj profesora

Poticati novi način učinkovite suradnje između sveučilišta i poslovne zajednice i izgradnju održivih partnerstava za integriranje takve suradnje u visoke obrazovne institucije

Poboljšati obrazovanje uključivanjem i integriranjem iskustvenih, participativnih i praksa poučavanja i učenja usmjerenih na studente, pri čemu je aktivni i praktični doprinos studenata ključan

Ishodi

O1

Okvir BUFSIE za ugradnju SIE u visoke obrazovne institucije

O2

BUFSIE alat za replikaciju

O3

BUFSIE mješoviti program obuke

O4

BUFSIE ozbiljna igra koja predstavlja SIE

Ciljne skupine

University students (graduate, post graduate, or doctoral)

Sveučilišni studenti (diplomski, postdiplomski ili doktorski)

Socijalni inovatori, poduzetnici i članovi zajednice na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

Donositelji politika i akademska zajednica (lokalna, regionalna, nacionalna, razina EU) koji rade na sektoru socijalnih inovacija, poduzetničkog obrazovanja, visokog obrazovanja i obrazovanja za građanstvo