Partnerstva

Njemačka

Institut za inovacije u učenju (ILI) centar je kompetencija za digitalno obrazovanje Sveučilišta Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg (FAU) i kao istraživački institut dio Filozofskog fakulteta. Interdisciplinarni tim od oko 30 znanstvenika iz humanističkih i tehnoloških znanostima istražuje i usmjeren je na temu digitalnog, medijski podržanog učenja tijekom cijelog životnog vijeka, od školske djece do starijih građana. U velikoj mreži europskih i nacionalnih partnera, ILI realizira relevantne projekte i nudi usluge, savjete i prijenos znanja.

Grčka

STIMMULI je neprofitna organizacija koja radi na projektima usmjerenim na društveni utjecaj s ciljem inspiriranja budućeg obrazovanja i poticanja pozitivnih promjena u društvu. Da bismo postigli svoju misiju, dizajniramo i isporučujemo projekte obrazovanja i osnaživanja koji rezultiraju promjenama u stavovima, uključuju poduzetničko razmišljanje i potiču promjene u ponašanju prema održivom životnom stilu. STIMMULI ima bogato iskustvo na različitim poljima aktivnosti, uključujući obrazovanje za društvene inovacije, obrazovanje za poduzetništvo, obrazovanje za aktivno građanstvo i inkluzivno obrazovanje te održivi razvoj, pri čemu se razvijaju i smišljaju novi pristupi i učinkovite prakse i alati. Naš je rad usmjeren na iskorištavanje moći suradnje između sveučilišta, neprofitnih organizacija, socijalnih poduzeća, poduzeća i vlada, kako bi se učinkovitije i u širem opsegu riješili važni društveni izazovi.

Cipar

Centar za društvene inovacije (CSI) organizacija je za istraživanje i razvoj koja se fokusira na poticanje društvenih inovacija koje mogu donijeti pozitivne promjene za lokalne, nacionalne, regionalne i globalne organizacije. Te skupine uključuju, ali nisu ograničeni na vlade, lokalne administrativne agencije, neprofitne agencije, komercijalne jedinice i obrazovne institucije. CSI tim čine otvoreni, potpuno opremljeni istraživači, poduzetnici, voditelji projekata, treneri i stručnjaci za informacijsku tehnologiju. CSI obuhvaća sposobnosti i kapacitet prepoznavanja društvenih potreba, dizajniranja i provođenja prilagođenih inicijativa i osiguravanja održivog rasta. Područja stručnosti CSI tima su na područjima tradicionalnog obrazovanja i e-učenja, poduzetništva, novoosnovanih poduzeća, inovacija, kreativnosti, pregovora, savjetodavnih usluga vezanih uz IP, društvenu odgovornost, poslovnih savjetodavnih rješenja, analize podataka, informacijske tehnologije, upravljanja projektima, usluge procjene projekata, validacije proizvoda, obuke i računalnog igranja. CSI crpi znanje i vještine iz svoje široke globalne mreže koja uključuje akademske institucije, IT tvrtke, javne službe, međunarodne organizacije, novoosnovana poduzeća i javne usluge.

Cipar

Sveučilište na Cipru osnovano je 1989., a prve studente primilo je 1992. godine. Osnovano je kao odgovor na rastuće intelektualne potrebe ciparskog naroda i u dobrom je položaju da ispuni brojne težnje zemlje. Sveučilište je energična zajednica znanstvenika koja se bavi generiranjem i širenjem znanja. Unatoč svojoj kratkoj povijesti, Sveučilište na Cipru zaslužilo je poštovanje međunarodne akademske zajednice i uvažavanje ciparskog društva. Sveučilište na Cipru želi se pozicionirati kao Institucija za pionirsko istraživanje koja postiže međunarodno znanstveno priznanje u europskom visokom obrazovanju, nudi konkurentne programe i želi postati Centar izvrsnosti u široj euro - mediteranskoj regiji. Glavni su ciljevi Sveučilišta dvojaki: promicanje učenosti i obrazovanja kroz podučavanje i istraživanje te unapređenje kulturnog, socijalnog i ekonomskog razvoja Cipra. Odjel za društvene i političke znanosti Odjel za društvene i političke znanosti (SPS) jedan je od najvećih sveučilišnih odjela na Cipru s oko 400 dodiplomskih, 50 diplomskih i 12 doktorskih studija. Nudi akademske programe u tri različita područja: sociologije, politologije i novinarstva. SPS je dinamična i kreativna akademska zajednica koja se sastoji od 16 članova fakulteta, 15 pridruženih predavača i niza znanstvenih suradnika. Više o odjelu
• Pruža tri popularna dodiplomska programa iz politologije (od 1996), sociologije (od 1997) i novinarstva (od 2012); magistarski studij politologije (od 2012.) i dva doktorata političkih znanosti i sociologije (od 1999.).
• Pruža odjelni program prakse, pružajući priliku studentima dodiplomskog i postdiplomskog studija da steknu praktičnu obuku u važnim javnim i privatnim organizacijama.
• Pruža jedan od najvećih sveučilišnih programa Erasmus koji šalje i ugošćuje desetke studenata kroz dobro uspostavljenu mrežu od više od 50 sveučilišta.
• Sudjeluje u međusveučilišnim europskim programima i organizira međunarodnu ljetnu školu
• Ima internacionalizirano osoblje koji provodi i objavljuje visokokvalitetna istraživanja i služi u uredničkim odborima i uredničkim timovima poznatih međunarodnih časopisa.
• Ima članove fakulteta koji su aktivno uključeni u društvene aktivnosti na Cipru; donošenje politika u raznim nacionalnim i međunarodnim tijelima; i nudi stručnost u različitim forumima.

Hrvatska

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu osnovan je 1920. godine; stoga predstavlja najstariju visoku ekonomsku i gospodarsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, ali i u širem međunarodnom kontekstu. Ekonomski fakultet u Zagrebu jedan je od 31. fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, osnovanog 1669. godine, koje ga svrstava u skupinu najstarijih sveučilišta u Europi, a na temelju rezultata gospodarskih, društvenih i političkih aktivnosti, broja trenutnih studenata i članova svog Alumni društva, dodijeljenih međunarodnih akreditacija, Ekonomski fakultet u Zagrebu prepoznat je kao vodeća i najveća institucija gospodarskog i poslovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, ali i široj regiji. Ekonomski fakultet u Zagrebu pruža studijske programe na svim razinama: dodiplomskom i diplomskom, kao i postdiplomskom i doktorskom studiju. Ekonomski fakultet u Zagrebu trenutno pohađa više od 8.500 studenata na svim razinama studija, a svake godine oko 1.500 studenata završi studije na različitim studijskim programima. Ekonomski fakultet u Zagrebu organizira i domaćin je mnogih znanstvenih i stručnih konferencija i redovito objavljuje šest međunarodnih znanstvenih časopisa iz područja ekonomije i poslovne ekonomije, od kojih je većina indeksirana u vodećim međunarodno relevantnim bazama citata (npr. WoS i Scopus). Ekonomski fakultet u Zagrebu važno je savjetodavno tijelo gospodarskog sustava Republike Hrvatske, dok njegovi profesori u većoj ili manjoj mjeri utječu na donošenje ekonomske politike ne samo u Hrvatskoj već i na razini Europske unije. Ekonomski fakultet u Zagrebu nositelj je dviju prestižnih međunarodnih akreditacija, AACSB poslovne akreditacije na razini ustanove i EPAS akreditacije za sveučilišni studij na engleskom Bachelor Degree in Business.

Španjolska

Sveučilište u Barceloni (UB) osnovano je 1450. godine i od tada je vodeće središte obrazovanja, znanosti i kritičkog razmišljanja. Kvaliteta njegove nastave i istraživanja koja su stekla priznanje unutar i izvan Španjolske nadopunjuje predanost UB-a da služi interesima lokalnog društva i države, a kombinira se s demonstrativno dinamičnim, konstruktivnim i humanističkim karakterom koji prožima svakodnevne aktivnosti ustanove. Prijave budućih studenata neprestano premašuje ponuđena mjesta, svake godine upisuje se više od 64.000 studenata na jedan od šest UB-ovih kampusa. Nudi se širok izbor tečajeva koji pokrivaju brojne discipline koje čine glavne grane znanja: humanističke znanosti, zdravstvene znanosti, društvene znanosti, eksperimentalne znanosti i inženjerstvo. Što se tiče međunarodnih istraživanja, Sveučilište je do sada osiguralo financiranje u ukupnom iznosu od više od 20 milijuna eura za 61 istraživački projekt iz programa Obzor 2020 Europske komisije. U međuvremenu, HUBc, kampus međunarodne izvrsnosti, dobio je najvišu moguću ocjenu u završnom izvještaju španjolskog Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta. Dotična postignuća, zajedno s aktivnim sudjelovanjem u mrežama kao što su Liga europskih istraživačkih sveučilišta, organizacija i domaćinstvo treće arapsko-europske konferencije o visokom obrazovanju i stvaranje Iberoameričke sveučilišne unije, nadopunjuju i jačaju Institucionalne politike sveučilišta o istraživanju, kvaliteti nastave, internacionalizaciji i prenošenju znanja društvu. Kombinacija svih ovih čimbenika otvorila je put Sveučilištu u Barceloni da zadrži vodeću poziciju među španjolskim sveučilištima na glavnim međunarodnim ljestvicama. Edukacijski fakultet nadgleda pripremu nastavnika i stručnjaka za obrazovanje i osposobljavanje. Razvija istraživanje i poučavanje u određenim područjima znanja, kao što su obrazovna organizacija, teorija i povijest obrazovanja, socijalni rad i socijalne usluge. 2017. QS World University Rankings, svrstava Edukacijki fakultet na 49. mjesto.

Grčka

Vizija Sveučilišta u Makedoniji je pružiti izvrsno obrazovanje, promicati napredak znanosti u širem spektru ekonomskih i društvenih znanosti i umjetnosti, a u širem pogledu unapređivati ​​obrazovanje i kulturu. Strateški ciljevi Sveučilišta u Makedoniji naglašavaju:
1) pružanje izvrsnog obrazovanja, unapređenje istraživanja i kulture;
2) promicanje bilo koje vrste suradnje koja doprinosi ostvarenju misije i vizije Sveučilišta s institucijama i organizacijama koje pokazuju značajnu izvrsnost u svojim područjima izučavanja;
3) uspostaviti se kao mjesto privlačenja najboljih kandidata za studente i najuglednijih profesora;
4) stalno iskorištavanje novih tehnoloških potencijala za napredak konvencionalnih i razvoj alternativnih metoda poučavanja i učenja;
5) intenziviranje napora svih članica za veću otvorenost i međunarodnu suradnju u studijama i istraživanjima;
6) odlikovanje svojih učenika na međunarodnim natjecanjima i znanstvenim događanjima;
7) priznavanje svojih diplomanata na akademskoj i profesionalnoj razini u zemlji i inozemstvu;
8) međunarodno akademsko razlikovanje i poboljšanje rangiranja Sveučilišta na relevantnim međunarodnim rang listama i
9) promicanje, promidžba i iskorištavanje postignuća i rada koji se obavljaju na Sveučilištu (akademskog, istraživačkog, razvojnog, društvenog, kulturnog) zajedno s relevantnim širenjem u domaćoj i međunarodnoj akademskoj zajednici, industriji, društvu i državi, s ciljem promicanja politike otvorenog pristupa i isticanja važnog i višedimenzionalnog doprinosa Sveučilišta.